BMA-Logo

Vil Du Være En Af De Bedste

VIL DU VÆRE ÉN AF DE BEDSTE – deltids eller fuldtids behandler?

Der er mere end 6.000 fra 50 lande der har lære en eller flere Boel Moderne Akupunktur (BMA) metoder, men der er under 200 Master Akupunktører.

Det er med velbegrundet hu, at Master Akupunktører uddannelsen kaldes Akupunktur Uddannelse i Verdensklasse. Det skyldes den dynamiske vekselvirkning der er mellem BMA og den kinesiske akupunktur uddannelse, der er en del af Master Akupunktører uddannelsen.

Det kommer specielt til udtryk ved Master Akupunktørernes evne til at behandle kroniske sygdomme, som andre må give op overfor.

Behandling af smerter af enhver art, er en kapitel for sig.

Når man analyserer de forskellige behandlingsmetoder, der er tilgængelige mod kroniske smerter, kommer man frem til følgende – Hvis man ser bort fra morfin og andet stærkt smertestillende medicin, der som bekendt har alvorlige bivirkninger, vil det nok overraske mange, at de bedste metoder er forskellige akupunktur metoder.

Nogle akupunkturmetoder, er betydelig bedre til smertebehandling end andre. I toppen ligger de såkaldte mikroakupunktur systemer, hvor man behandler hele kroppen ved at behandle et lille afgrænset område.

Der findes godt 30 forskellige mikrosystemer, deriblandt de 11 BMA-metoder.

Når BMA slår de andre metoder, skyldes at der er en stærk synergivirkning mellem de 11 BMA-metoder, samt at enkelte 11 BMA-metoder er specifik i forhold til forskellige sygdomme.

Master Akupunktørerne lærer endnu et lag. Når de har mere end 90% resultatet med behandling af kroniske sygdomme skyldes det at de lærer at kombinere BMA og kinesisk akupunktur så man kan ændre voksne stamceller til celler den kan erstatte de slidte celler – det kan du få mere viden om under “stamceller”.

Derfor er Master Akupunktørerne blandt de bedste behandler i Verden!